Standaarden

afbellding640

Herziene Richtlijn Elektromotoren en Frequentieomvormers: EC 2019/1781 (per 1 juli 2021)

De EU heeft op 25 oktober 2019 een nieuwe Richtlijn (EG) 2019/1781 met minimum energie efficiency eisen voor elektromotoren en frequentieomvormers gepubliceerd. De eisen uit de Richtlijn gaan in op 1 juli 2021. Tot die datum blijven de huidige eisen uit (EG) Richtlijn 640/2009 van kracht.
De 10-jarige Richtlijn voor elektromotoren (het grootste verbruikssegment van elektrische apparatuur) wordt zo naar een modern efficiency niveau van technologie en economie gebracht. Er zijn vereisten opgenomen voor nieuwe kleinere motoren (van 120 Watt) en grote motoren (tot 1.000 kW). Voor de meeste vermogens is dan de Premium klasse IE3 vereist. In de tweede stap vanaf 1 juli 2023 is voor middelgrote motoren (75 - 200 kW) de hogere efficiency klasse Super Premium IE4 vereist. Dit is de eerste keer dat de EU wereldwijd een leidende positie heeft verworven in de minimum vereisten voor motorefficiency.

ec_547_2012_pumps

Richtlijn Schoon Waterpompen: Waterpompen (tot 150 kW) Verordening EC 547/2012

ec_641_2009_circulators.pdf

Richtlijn Circulatiepompen: Circulatiepompen (1 W - 2,5 kW) Verordening EC 641/2009

ec_verord_327_2011_ventilatoren

Richtlijn Ventilatoren: voor industriële ventilatoren (0,125 - 500 kW) EC Verordening 327/2011

ec_verord_1253_2014_ventilatieunits

Richtlijn Ventilatie-units: verordening EC 1253/2014.

De EC werkt aan de revisie van de Verordeningen voor elektromotoren, ventilatoren en waterpompen, welke naar verwachting in de loop van 2019 van kracht zullen worden. Ook zijn EC Verordeningen voor luchtcompressoren in voorbereiding.