Best Practice Efficiënte Aandrijvingen Industrie

Deze best practice biedt u praktische informatie over energie efficiënte aandrijvingen en handvatten, werkwijzen waarmee u aandrijfsystemen energie-efficiënter kunt maken en duurzaam lagere gebruikskosten kunt realiseren (versie 2022).

 

Energie-investeringsaftrek EIA
Als bedrijf kunt u fiscaal voordeel behalen wanneer u investeert in energiezuinige technieken en duurzame energie met de Energie-investeringsaftrek (EIA). Deze regeling levert u gemiddeld 11% voordeel op op de investering en bovendien zorgen de energiezuinige investeringen voor een lagere energierekening, zie Subsidies en regelingen RVO

 

Pilot Audit programma (afgerond)

Het programma is medio 2021 afgerond. De eindrapportage kunt u downloaden; een korte beschrijving is te vinden op deze pagina.

 

Training Consultant Energiebesparing Industrie (met focus op efficiente aandrijfsystemen)
De training Consultant Energiebesparing Industrie is door NCOI gegeven in de periode 2020-2021. Het is een praktijkgerichte MBO+/HBO-training, die een brug slaat tussen technische kennis en menselijke vaardigheden. Focus ligt op het kunnen uitvoeren van audits op basis van de auditmethodologie met een verbijzondering naar aandrijfsystemen. En vaardigheden als het creëren van draagvlak voor duurzame investeringen, presentatie- en rapportagetechnieken en het omgaan met weerstand. De training is samen met het Kennisnetwerk Efficiënte Elektrische Aandrijfsystemen (KEEA) vormgegeven. Momenteel wordt gewerkt aan een mogelijke vervolg training, opleiding in samenwerking met de partners.