Kennis

Publicaties

Best Practice Efficiënte Aandrijvingen Industrie; RVO.nl. De best practice biedt praktische informatie om aandrijfsystemen efficiënter te maken, en lagere gebruikskosten te realiseren.
Verkenning groeimarkten Verkenning Groeimarkten en CO2-reductie in de industrie - Focus op ICT toepassingen en Elektrische Aandrijvingen: verkenning van mogelijkheden voor extra CO2 emissiereductie middels toepassing van efficiënte aandrijftechnologie gecombineerd met digitalisering
Brochure Efficiënte Elektrische Aandrijvingen Brochure Efficiënte Elektrische Aandrijvingen; RVO.nl. Deze brochure bevat informatie over de efficiëntie van elektrische aandrijvingen.

besparing-ecn

Besparingspotentieel van Elektrische Aandrijfsystemen in de Nederlandse industrie en dienstensector; ECN Onderzoek naar aandrijvingen in Nederland en het potentieel voor energiebesparing.
handvatten aandrijfsystemen Het artikel Handvatten om aandrijfsystemen effectief onder de aandacht te brengen bij de industrie laat zien dat de industrie meer duurzame stappen kan zetten en dat efficiente aandrijvingen daar een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren.

Standaarden en Regelgeving, overzicht met informatie over de EU Ecodesign Richtlijnen voor aandrijvingen

Webinars, overzicht met webinars over verschillende onderwerpen