Slimme en energie efficiënte aandrijfsystemen voor verduurzamen industrie

Efficiënte aandrijfsystemen kunnen een grote bijdrage leveren aan energiebesparing en CO2-reductie. Het verbruiksaandeel aandrijvingen kan oplopen tot 2/3 deel van uw elektra. Inzicht in besparingsmogelijkheden levert u dus grip op uw grootverbruikers. Projecten laten zien dat het besparingspercentage in de industrie kan oplopen tot ruim 15% van uw elektriciteitskosten.
 

Pilot Audit programma 2019/2021 - Resultaten

De pilot laat zien dat er 10% tot 18% te besparen is bij industriele bedrijven op het verbruik van elektrische aandrijvingen. Deelnemende bedrijven komen onder meer uit de voedingsmiddelen, chemie, glas, metaal en kunststoffen industrie. De besparingen in de 25 audits bedragen in totaal 24 miljoen kWh/jaar met een gemiddelde terugverdientijd van 3 jaar.

 

Voorbeelden van energiebesparende maatregelen uit de audits zijn:

  • Vervangen van componenten door hoog efficiënte componenten zoals elektromotoren, transmissies en regeling, en het beter op elkaar afstemmen en dimensioneren van de componenten.
  • Het vernieuwen van de gedreven applicatie als pomp, compressor of ventilator met een juiste dimensionering.
  • Het verbeteren van de regeling van aandrijvingen.
  • Invoeren van energie-monitoring op de aandrijvingen en het invoeren van energiemanagement met een systematische gegevensverwerking, -analyse en vertaling naar beheeracties in het bedrijf.
  • Verbeteren van processen door middel van aanpassingen aan procesapparatuur.

De bedrijven die deelnamen aan de pilot hebben de realisatie van circa 25% van het energiebesparingspotentieel direct in gang gezet. Dit zal naar verwachting binnen 1 tot 3 jaar oplopen naar 65% tot 70%.

 

Meer informatie? Neem contact met ons op, via telefoon of mail.

Partners in dit project: de RVO, brancheorganisaties FEDA, Techniek Nederland en Holland Pomp Groep en aangesloten bedrijven werkten samen aan dit project. In opdracht van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft RVO de pilot gefinancierd.