Standaarden

EC_640_2009_verordening_motorsaanvulling egverordening

Ecodesign Elektromotoren: Verordening EC 640/2009 (22 juli 2009); met aanvullend Verordening EC 4/2014 (7 januari 2014) en Toelichting op EU verordeningen 640/2009 en 4/2014.

EU Verordening 640/2009 definieert de eisen voor minimale efficiency van elektromotoren. Deze gelden vanaf 1 januari 2017 voor elektromotoren van 0,75 kW tot 375 kW: minimum IE3 of IE2 + Frequentieregelaar. De aanvullende EG-Verordening 4/2014 specificeert de grenzen (of toegestane uitzonderingen) op deze efficiency-eisen.

ec_547_2012_pumps

Ecodesign Water Pompen: Waterpompen (tot 150 kW) Verordening EC 547/2012

ec_641_2009_circulators.pdf

Ecodesign Circulatie pompen: Circulatiepompen (1 W - 2,5 kW) Verordening EC 641/2009

ec_verord_327_2011_ventilatoren

Ecodesign Ventilatoren: voor industriële ventilatoren (0,125 - 500 kW) EC Verordening 327/2011

ec_verord_1253_2014_ventilatieunits

Ecodesign Ventilatie-units: verordening EC 1253/2014.

De EC werkt aan de revisie van de Verordeningen voor elektromotoren, ventilatoren en waterpompen, welke naar verwachting in de loop van 2019 van kracht zullen worden. Ook zijn EC Verordeningen voor luchtcompressoren in voorbereiding.