Quickscan van het besparingspotentieel - SOTEA (voor een indicatie van het potentieel op fabrieksniveau). Dit Excel-tool geeft een schatting van het aandeel elektrische aandrijvingen in het elektriciteitsverbruik en maakt een eerste berekening van het besparingspotentieel, gebaseerd op enkele kenmerk van het bedrijf, het elektriciteitsverbruik en -kosten. Download: SOTEA (V2 - juli 2019)

Selectietool aandrijfsystemen - ILI (op basis van systeem kenmerken en prioriteiten). Dit tool creëert een systematische lijst van elektrische aandrijfsystemen van een bedrijf, voor een eerste analyse van de energie-efficiëntie van de elektrische aandrijvingen en rangschikt deze op basis van hun potentiële besparingen. Download: ILI

Standaard Test Rapport STR (testresultaten met 0 en 1 situatie). Met dit Excel-tool maakt u een gedetailleerde analyse van de verbeteringen van een motorsysteem. Het gebruikt meetgegevens om de potentiële energiebesparing en terugverdientijd te berekenen. Download: STR

Motor Systems Tool - MST Dit is een merkonafhankelijke rekentool, waarmee het hele aandrijfsysteem kan worden doorgerekend met de belasting in de tijd en bijhorende efficiencies. U kunt eigen waarden invoeren ofwel het tool de IEC en ISO gegevens per component laten gebruiken. Het tool vergelijkt de algehele efficiëntie van het systeem voor de start en eind-situatie. Het Motor Systems Tool is ontwikkeld door het Danish Technological Institute. Download via www.motorsystems.org (versie juli 2019).