Praktijk

Quickscan besparingspotentieel SOTEA (voor indicatie van potentieel op fabrieksniveau). Deze Excel-tool schat het percentage energieverbruik van elektrische aandrijvingen en maakt een ruwe initiële berekening van het energiebesparingspotentieel, gebaseerd op een minimale hoeveelheid informatie over het bedrijf en zijn elektriciteitsverbruik en kosten

Selectietool ILI (op basis van systeem kenmerken, en prioriteiten) [stuur ik] Dit tool creëert een systematische lijst van alle elektrische aandrijfsystemen van een bedrijf, voor een ruwe analyse van de energie-efficiëntie van de elektrische aandrijvingen, en deze te rangschikken op basis van hun potentiële besparingen.

Standaard Test Rapport STR (testresultaten met 0 en 1 situatie) Met dit Excel-tool maakt u een gedetailleerde analyse van een motorsysteem. Het gebruikt meetgegevens om de potentiële energiebesparing en terugverdientijd te berekenen.

Motor Systems Tool - merkonafhankelijk rekentool voor hele systeem (+) Simulatietool voor gehele aandrijfsysteem met berekening van load en efficiency voor alle belasting condities (www.motorsystems.org/motor-systems-tool). Het bepaalt de algehele efficiëntie van het systeem en benadrukt kritieke gebieden en eventuele overbelasting. De Motor Systems Tool is ontwikkeld door het Danish Technological Institute. Zie ook webinar.