Best Practice Efficiënte Aandrijvingen Industrie
Deze best practice biedt u praktische informatie om aandrijfsystemen energie-efficiënter te maken en duurzaam lagere gebruikskosten te realiseren.

Energie-investeringsaftrek EIA
Als bedrijf kunt u fiscaal voordeel behalen wanneer u investeert in energiezuinige technieken en duurzame energie met de Energie-investeringsaftrek (EIA). Deze regeling levert u gemiddeld 11% voordeel op. Bovendien zorgen energiezuinige investeringen voor een lagere energierekening, zie Subsidies en regelingen RVO

Pilot Audit programma
Het programma is kort beschreven op deze pagina en in de flyer Pilot Audit Programma

Training Consultant Energiebesparing Industrie (met focus op efficiente aandrijfsystemen)
De training Consultant Energiebesparing Industrie wordt georganiseerd door NCOI. Deze praktijkgerichte MBO+/HBO-training slaat een brug tussen technische kennis en menselijke vaardigheden. Na afloop bent u in staat om deskundige audits uit te voeren op basis van de auditmethodologie volgens de ISO50002 standaard voor energie audits met een verbijzondering naar aandrijfsystemen. Daarnaast leert u draagvlak te creëren voor duurzame investeringen, presentatie- en rapportagetechnieken en het omgaan met weerstand.

De training is samen met het Kennisnetwerk Efficiënte Elektrische Aandrijfsystemen (KEEA) vormgegeven. Experts uit de branche helpen u energiebesparingspotentieel te herkennen vanuit een systeemgerichte benadering. Elke les doorloopt u een aantal stappen van het auditproces en telkens wordt een andere technische vakdiscipline naar voren gehaald.

U gaat praktijkgericht aan de slag. U werkt tijdens het programma een auditrapportage uit en geeft advies aan het bedrijf. Zo kunt u direct toepassen wat u geleerd heeft. U sluit het programma af met de presentatie van de uitkomsten van de audit, zie Training consultant energiebesparing industrie