Ondersteuningsprogramma

EIA – Wilt u als bedrijf fiscaal voordeel behalen? Dat kan als u investeert in energiezuinige technieken en duurzame energie met de Energie-investeringsaftrek (EIA). Deze regeling levert u gemiddeld 11% voordeel op. Bovendien zorgen energiezuinige investeringen voor een lagere energierekening.

Subsidies en regelingen RVO

Pilot Audit programma – flyer KEEA

Training Adviseur AIEEAA

De training Adviseur Industriële Energie Efficiënte Aandrijfsystemen en Automatisering (AIEEAA) met de focus op elektrische aandrijvingen, systemen en energiebeheer wordt georganiseerd door NCOI.

Deze praktijkgerichte MBO+/HBO-training slaat een brug tussen technische kennis en menselijke vaardigheden. Na afloop bent u in staat om deskundige audits uit te voeren op basis van de auditmethodologie volgens de ISO50002 standaard voor energie audits met een verbijzondering naar aandrijfsystemen. Daarnaast leert u draagvlak te creëren voor duurzame investeringen, presentatie- en rapportagetechnieken en het omgaan met weerstand.

De training is samen met het Kennisnetwerk Efficiënte Elektrische Aandrijfsystemen (KEEA) vormgegeven. Experts uit de branche helpen u energiebesparingspotentieel te herkennen vanuit een systeemgerichte benadering. Elke les doorloopt u een aantal stappen van het auditproces en telkens wordt een andere technische vakdiscipline naar voren gehaald.

U gaat praktijkgericht aan de slag. U werkt tijdens het programma een auditrapportage uit en geeft advies aan het bedrijf. Zo kunt u direct toepassen wat u geleerd heeft. U sluit het programma af met de presentatie van de uitkomsten van de audit.

Training adviseur Industriële aandrijfsystemen en automatisering.