Slimme en energie efficiënte aandrijfsystemen voor verduurzamen industrie

Efficiënte aandrijfsystemen kunnen een grote bijdrage leveren aan energiebesparing en CO2-reductie. Het verbruiksaandeel aandrijvingen kan oplopen tot 2/3 deel van uw elektra. Inzicht in besparingsmogelijkheden levert u dus grip op uw grootverbruikers. Projecten laten zien dat het besparingspercentage in de industrie kan oplopen tot ruim 15% van uw elektriciteitskosten.

Audit programma

Industrie en overheid werken samen aan de ontwikkeling van een Auditprogramma, speciaal voor aandrijfsystemen. In aanloop naar het definitieve programma is per 2019 een pilot gestart voor 30 audits ter voorbereiding van een voucherprogramma met 120 audits.

We zoeken industriële bedrijven die hieraan mee willen doen. Om u te helpen zijn speciaal getrainde en deskundige auditors aanwezig, ondersteund door een ontwikkelprogramma vanuit markt en overheid.

Voordelen voor deelname aan de pilot - (flyer audit):

  • De audit levert inzicht, grip en concrete businesscases.
  • Kostenbesparingen en CO2-emissiereductie bij uitvoering van de maatregelen die voortkomen uit de audit.
  • Bijdrage aan de duurzaamheidsdoelstellingen van het bedrijf en compliance met de energiebesparingsverplichtingen, zoals informatieplicht en CO2-reductieplannen.
  • Kostenbesparing voor uitvoerende partijen via de overheidsbijdrage aan de audit.

De audit bestaat uit 3 onderdelen, waarbij uw bedrijf inzicht krijgt in de besparingsmogelijkheden van aandrijfsystemen, kennis opdoet over de top-20 kansrijke optimalisaties, waarvan de meest kansrijke voor u worden uitgewerkt in een 5-tal concrete business cases. De audit biedt daarmee het handvat voor verduurzaming en efficiëntieverbetering voor uw bedrijf, met direct uitvoerbare maatregelen.

Deelnemende bedrijven (auditors)

Heeft u vragen? Zie voor enkele meest gestelde vragen en antwoorden de pagina 'Vragen'

Meer informatie? Neem contact met ons op, via telefoon of mail, zie de nevenstaande contactgegevens.

Partners in dit traject: de RVO en brancheorganisaties FEDA, Techniek Nederland en Holland Pomp Groep werken samen aan dit project. Doel is het vergroten van de efficiency bij het gebruik van aandrijfsystemen, kennis delen en tools ontwikkelen die de gebruikers helpen bij verduurzaming van de aandrijftechniek.