Over het kennisnetwerk

In het kennisnetwerk Efficiënte Elektrische Aandrijfsystemen (KEEA) werken RVO.nl en brancheorganisaties FEDA, UNETO-VNI en Holland Pomp Groep samen aan projecten om de efficiency van aandrijfsystemen te verhogen. Elektromotorsystemen nemen circa 70% het elektriciteitsverbruik in de industrie voor hun rekening. Met het toepassen van hoog efficiente componenten en systeem-optimalisatie is op rendabele wijze 20 tot 30% procent energie-efficiëntieverbetering te realiseren.

Enkele quotes van partners: RVO.nl: “Onze taak is innovatie en duurzaamheid stimuleren, zodat we bijdragen aan de doelstellingen van het Energieakkoord. Daarvoor werken we graag in publiek-private samenwerkingsconstructies, met gelijkwaardigheid als belangrijk uitgangspunt. Door sámen met marktpartijen en brancheorganisaties onze verantwoordelijkheid te nemen, bereiken we veel meer”. FEDA: “Met de huidige stand van de techniek is veel mogelijk, maar dat gebeurt in Nederland maar mondjesmaat. Er zijn nog behoorlijk besparingen te bereiken door integratie van aandrijftechniek en intelligente besturingstechniek. De toegevoegde waarde in de machinebouw en industrie verschuift zich ook steeds meer naar de software. Het kennisnetwerk kan versnelling stimuleren”. UNETO-VNI: “Het overtuigen van de eindgebruiker van het nut en de noodzaak van energiebesparing is nog vaak een uitdaging. Daarvoor is kennisoverdracht essentieel en installateurs, die dagelijks bij eindgebruikers over de vloer komen, kunnen daar een belangrijke bijdrage aan leveren”. Holland Pomp Groep: “Nederland staat qua voortgang met de Europese klimaatdoelstellingen voor 2020 op de vier na laatste plek in de lijst van 28 landen. Niet best, maar het biedt ook veel kansen voor verbetering. Wij willen hier samen met de overheid verandering in brengen”. 


Evenementen

 • EEMODS 2017, Rome Italy: Energy Efficiency in Motor Driven Systems, september 2017, website
 • IE Motoren Event, 20 september 2016, Maarssen, website
 • WoTS World of Technology and Science, Utrecht, cases efficiente aandrijvingen en tools, 4 t/m 7 oktober 2016, website

Informatie, publicaties

Best Practice Efficiente Aandrijvingen: Best Practice Efficiente Aandrijvingen (10 p.); RVO.nl. Deze best practice biedt praktische informatie om aandrijfsystemen efficiënter te maken, en lagere gebruikskosten te realiseren.

Brochure: Brochure Efficiente Elektrische Aandrijvingen (40 p.); RVO.nl. Deze brochure bevat informatie over de efficiëntie van elektrische aandrijvingen.

Tools

 • Motor Systems Tool - merkonafhankelijk rekentool voor aandrijfsystemen, van het Deens Technologisch Instituut i.s.m. 4E EMSA
 • eDrive Quickscan - Quickscan Efficiënte Aandrijving

EU regelgeving en elektromotoren

De Europese Verordening 640/2009 definieert de eisen voor minimale efficiency van elektromotoren. Deze gelden vanaf 1 januari 2017 voor elektromotoren van 0,75 kW tot 375 kW: minimum IE3 of IE2 + Frequentieregelaar. De aanvullende EG-Verordening 4/2014 specificeert de grenzen (of toegestane uitzonderingen) op deze efficiency-eisen voor motoren. De verordeningen geven uitvoering aan de Europese Richtlijn 2005/32/EG voor ecologisch ontwerp van producten. Gerelateerde Verordeningen voor andere elektromotorsystemen zijn 641/2009 voor circulatiepompen (1 W - 2,5 kW), 327/2011 voor ventilatoren (125W - 500 kW) en 547/2012 voor waterpompen (tot 150 kW). De EC werkt aan aanpassingen van de Verordeningen voor motoren, ventilatoren en waterpompen, welke de komende 2017-2018 van kracht zullen worden. Ook zijn Efficiency Richtlijnen voor compressoren in voorbereiding.


Green Deal Efficiente Elektrische Aandrijvingen (2012-2015)

Events

 • Training Motor Systems Tool, Utrecht 13 mei 2014, zie Motor Systems Tool - webpagina voor de rekenvoorbeelden en quickguide
 • VNCI workshop, Gouda 23 januari 2014, Efficiente aandrijvingen in de chemische industrie, en ATEX
 • Clean Tech Business Day, Eindhoven 11 december 2013
 • Workshop Motorsystemen, Utrecht 31 oktober 2013, C.U. Brunner, R. Werle

Congressen

 • Motor Summit 2016, oktober 2016, Zurich, Switzerland, website
 • eceee 2016, Industrial Summer Study on energy efficiency, september 2015 Berlin, website
 • EEMODS 2015, september 2015 Helsinki, website
 • Motor Summit 2014, oktober 2014 Zurich, website
 • eceee 2014, Industrial Summer Study on energy efficiency, juni 2014 Arnhem, website
 • EEMODS 2013, Energy efficiency in motor driven systems, website, presentaties van EMSA-members website

Korte film: 'Efficiëntere Elektrische Aandrijfsystemen volgens nieuwe richtlijnen'

Financiering / subsidie

Links RVO.nl