Over het kennisnetwerk

In het kennisnetwerk Efficiënte Elektrische Aandrijfsystemen (KEEA)werken RVO.nl en brancheorganisaties FEDA, UNETO-VNI en Holland Pomp Groep samen aan projecten om de efficiency van aandrijfsystemen te verhogen. Aandrijfsystemen bestaan uit een elektromotor met componenten als een pomp, regelaar en overbrenging. Het zijn ‘kern’-toepassingen
 met een aandeel van 70% in het industriële elektriciteitsverbruik. Door hoogefficiënte componenten en systeemoptimalisatie toe te passen, is op rendabele wijze 7,2 TWh energiebesparing mogelijk. Dit komt overeen met 15% besparing op het industrieel elektriciteitsverbruik en 0,7 miljard euro inkoopwaarde in Nederland.

De KEEA flyer geeft u de belangrijkste informatie in handzaam formaat, met enkele quotes van de partners over hun motivatie om deel te nemen in het kennisnetwerk.

Het artikel Handvatten om aandrijfsystemen effectief onder de aandacht te brengen bij de industrie laat zien dat de industrie meer duurzame stappen kan zetten en dat efficiente aandrijvingen daar een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren.


Evenementen

 • BIjeenkomst Aandrijfsystemen 2017 - trends in industrie, 19 oktober 2017, RIjen, programma en inschrijven
 • EEMODS 2017, Rome Italy: Energy Efficiency in Motor Driven Systems, 6-8 september 2017, website

Informatie

Best Practice Efficiente Aandrijvingen: Best Practice Efficiente Aandrijvingen (10 p.); RVO.nl. Deze best practice biedt praktische informatie om aandrijfsystemen efficiënter te maken, en lagere gebruikskosten te realiseren.

Brochure: Brochure Efficiente Elektrische Aandrijvingen (40 p.); RVO.nl. Deze brochure bevat informatie over de efficiëntie van elektrische aandrijvingen.

ECN rapportage: Het Besparingspotentieel van Elektrische Aandrijfsystemen in de Nederlandse industrie en dienstensector; 2017

Tools

 • Motor Systems Tool - merkonafhankelijk rekentool voor aandrijfsystemen, van het Deens Technologisch Instituut i.s.m. 4E EMSA
  -> Nieuwe versie beschikbaar per 6 September 2017; zie ook het webinar met voorbeelden
 • eDrive Quickscan - Quickscan Efficiënte Aandrijving

Webinars Aandrijfsystemen: Aandrijfsystemen, Pompen (pdf), Ventilatoren (pdf), (koel) Compressoren (pdf) (NB voor de webinars, log in op www.Leonardo.org / Low Carbon Economy)

Green Deal Efficiente Elektrische Aandrijvingen (2012-2015)


EU Ecodesign Richtlijnen voor Aandrijfunits: elektromotoren, pompen, ventilatoren

Elektromotoren: Verordening EC 640/2009 (22 juli 2009); met aanvullend Verordening EC 4/2014 (7 januari 2014); en Toelichting op EU verordeningen 640/2009 en 4/2014

EU Verordening 640/2009 definieert de eisen voor minimale efficiency van elektromotoren. Deze gelden vanaf 1 januari 2017 voor elektromotoren van 0,75 kW tot 375 kW: minimum IE3 of IE2 + Frequentieregelaar. De aanvullende EG-Verordening 4/2014 specificeert de grenzen (of toegestane uitzonderingen) op deze efficiency-eisen.

Pompen: circulatiepompen (1 W - 2,5 kW) Verordening EC 641/2009, en Waterpompen (tot 150 kW) Verordening EC 547/2012.

Ventilatoren: voor industriele ventilatoren (0,125 - 500 kW) EC Verordening 327/2011 en ventilatie-units Verordening EC 1253/2014

De EC werkt aan de revisie van de Verordeningen voor elektromotoren, ventilatoren en waterpompen, welke naar verwachting in de loop van 2018 van kracht zullen worden. Ook zijn EC Verordeningen voor luchtcompressoren in voorbereiding.


Overige informatie

Events

 • IE Motoren Event, 20 september 2016, Maarssen, website
 • Training Motor Systems Tool, Utrecht 13 mei 2014, zie Motor Systems Tool - webpagina voor de rekenvoorbeelden en quickguide
 • VNCI workshop, Gouda 23 januari 2014, Efficiente aandrijvingen cialisfrance24.com in de chemische industrie, en ATEX
 • Clean Tech Business Day, Eindhoven 11 december 2013
 • Workshop Motorsystemen, Utrecht 31 oktober 2013, C.U. Brunner, R. Werle

Congressen

 • Motor Summit 2016, 11-12 oktober 2016, Zurich, Switzerland, website
 • WoTS World of Technology and Science, Utrecht, cases efficiente aandrijvingen en tools, 4 t/m 7 oktober 2016, website
 • eceee 2016, Industrial Summer Study on energy efficiency, september 2015 Berlin, website
 • EEMODS 2015, september 2015 Helsinki, website
 • Motor Summit 2014, oktober 2014 Zurich, website
 • eceee 2014, Industrial Summer Study on energy efficiency, juni 2014 Arnhem, website
 • EEMODS 2013, Energy efficiency in motor driven systems, website, presentaties van EMSA-members website

Korte film: 'Efficiëntere Elektrische Aandrijfsystemen volgens nieuwe richtlijnen'

Financiering / subsidie

Links RVO.nl