Over het kennisnetwerk

In het kennisnetwerk Efficiënte Elektrische Aandrijfsystemen (KEEA) werken RVO.nl en brancheorganisaties FEDA, Techniek Nederland en Holland Pomp Groep samen aan 'efficiente aandrijfsystemen'. Aandrijfsystemen bestaan uit een elektromotor met componenten als een pomp, regelaar en overbrenging. Het zijn ‘kern’-toepassingen
 met een aandeel van 70% in het industriële elektriciteitsverbruik. Met hoogefficiënte componenten en systeemoptimalisatie is 6,5 TWh energiebesparing mogelijk (2017). Dit komt overeen met 15% besparing op het industrieel elektriciteitsverbruik. De KEEA flyer geeft u de belangrijkste informatie.

In juni 2018 is de 'Verkenning Groeimarkten en CO2-reductie in de industrie - Focus op ICT toepassingen en Elektrische Aandrijvingen' gepubliceerd. De rapportage verkent CO2 emissiereductie middels efficiente aandrijftechnologie gecombineerd met digitalisering.

De Training Adviseur Industriele Energie Efficiente Aandrijfsystemen en Automatisering (AIEEAA) is door NCOI i.s.m. KEEA-partners ontwikkeld en zal in maart 2019 van start gaan, zie voor meer informatie: website

Het artikel Handvatten om aandrijfsystemen effectief onder de aandacht te brengen bij de industrie laat zien dat de industrie meer duurzame stappen kan zetten en dat efficiente aandrijvingen daar een belangrijke bijdrage aan kunnen leveren.

Per 2019 start een Pilot Audit programma Aandrijfsystemen: 30 pilot audits worden uitgevoerd, om direct tot concrete CO2 reductie te komen. Bij succes kunnen de audits in een voucherregeling worden opgenomen.


Evenementen

 • Smart Industry, workshop Sustainable Factory, Jaar Event 18 maart 2019, Hilversum, inschrijving
 • EEMODS 2019, Tokyo Japan: Energy Efficiency in Motor Driven Systems, 16-19 september 2019, Call for Papers

Informatie

Best Practice Efficiente Aandrijvingen: Best Practice Efficiente Aandrijvingen (10 p.); RVO.nl. Deze best practice biedt praktische informatie om aandrijfsystemen efficiënter te maken, en lagere gebruikskosten te realiseren.

Brochure: Brochure Efficiente Elektrische Aandrijvingen (40 p.); RVO.nl. Deze brochure bevat informatie over de efficiëntie van elektrische aandrijvingen.

ECN rapportage: Het Besparingspotentieel van Elektrische Aandrijfsystemen in de Nederlandse industrie en dienstensector; 2017

Tools

 • Motor Systems Tool - merkonafhankelijk rekentool voor aandrijfsystemen, van het Deens Technologisch Instituut i.s.m. 4E EMSA
  -> Nieuwe versie beschikbaar per 6 September 2017; zie ook het webinar met voorbeelden
 • Quickscan potentieel SOTEA (voor indicatie van potentieel op fabrieksniveau)
 • Selectie tool motor systemen ILI (op basis van systeem kenmerken, en prioriteiten)
 • Test rapport motor systeem STR (testresultaten met 0 en 1 situatie)

Webinars Aandrijfsystemen: Aandrijfsystemen, Pompen (pdf), Ventilatoren (pdf), (koel) Compressoren (pdf) (NB voor de webinars, log in op www.Leonardo.org / Low Carbon Economy)

Green Deal Efficiente Elektrische Aandrijvingen (2012-2015)


EU Ecodesign Richtlijnen voor Aandrijfunits: elektromotoren, pompen, ventilatoren

Elektromotoren: Verordening EC 640/2009 (22 juli 2009); met aanvullend Verordening EC 4/2014 (7 januari 2014); en Toelichting op EU verordeningen 640/2009 en 4/2014

EU Verordening 640/2009 definieert de eisen voor minimale efficiency van elektromotoren. Deze gelden vanaf 1 januari 2017 voor elektromotoren van 0,75 kW tot 375 kW: minimum IE3 of IE2 + Frequentieregelaar. De aanvullende EG-Verordening 4/2014 specificeert de grenzen (of toegestane uitzonderingen) op deze efficiency-eisen.

Pompen: circulatiepompen (1 W - 2,5 kW) Verordening EC 641/2009, en Waterpompen (tot 150 kW) Verordening EC 547/2012.

Ventilatoren: voor industriele ventilatoren (0,125 - 500 kW) EC Verordening 327/2011 en ventilatie-units Verordening EC 1253/2014

De EC werkt aan de revisie van de Verordeningen voor elektromotoren, ventilatoren en waterpompen, welke naar verwachting in de loop van 2018 van kracht zullen worden. Ook zijn EC Verordeningen voor luchtcompressoren in voorbereiding.


Evenementen

 • Motor Summit 2018, International, Zurich, Switzerland, 14-15 November 2018, website
 • World of Technology and Science 2018, WoTS, Utrecht, 2-5 Oktober 2018, website
 • Aandrijfsystemen 2017 - Trends in industrie, 19 oktober 2017, RIjen, verslag
 • EEMODS 2017, Rome Italy: Energy Efficiency in Motor Driven Systems, 6-8 september 2017, Website, Proceedings
 • Motor Summit 2016, 11-12 oktober 2016, Zurich, Switzerland, website
 • WoTS World of Technology and Science, Utrecht, cases efficiente aandrijvingen en tools, 4 t/m 7 oktober 2016, website
 • IE Motoren Event, 20 september 2016, Maarssen, website
 • Green Deal Aandrijfsystemen, Schiphol, 2 december 2015
 • eceee 2016, Industrial Summer Study on energy efficiency, september 2015 Berlin, website
 • EEMODS 2015, september 2015 Helsinki, website
 • Motor Summit 2014, oktober 2014 Zurich, website
 • eceee 2014, Industrial Summer Study on energy efficiency, juni 2014 Arnhem, website
 • Training Motor Systems Tool, Utrecht 13 mei 2014, zie Motor Systems Tool - webpagina voor de rekenvoorbeelden en quickguide
 • EEMODS 2013, Energy efficiency in motor cialis en ligne driven systems, website, presentaties van EMSA-members website

Korte film: 'Efficiëntere Elektrische Aandrijfsystemen volgens nieuwe richtlijnen'

Financiering / subsidie

Links RVO.nl