Over het kennisnetwerk

Op 4 juni ondertekenden RVO.nl en brancheorganisaties FEDA, UNETO-VNI en Holland Pomp Groep een samenwerkingsovereenkomst voor het kennisnetwerk Efficiënte Elektrische Aandrijfsystemen (KEEA). Elektromotorsystemen bepalen voor circa 70% het elektriciteitsverbruik in de industrie. Daar is op rendabele wijze 20 tot 30% procent energie-efficiëntieverbetering op te realiseren. KEEA zet zich hiervoor in. Lees hier meer over de doorstart.

Het kennisnetwerk is gestart om industriële bedrijven beter bekend te maken met de mogelijkheden van energiezuinige elektrische aandrijfsystemen. Het kennisnetwerk wordt hierbij ondersteund vanuit de meerjarenafspraken energie-efficiëntie, die RVO.nl uitvoert in opdracht van het ministerie van Economische Zaken. RVO.nl: “Onze taak is innovatie en duurzaamheid stimuleren, zodat we bijdragen aan de doelstellingen van het Energieakkoord. Daarvoor werken we graag in publiek-private samenwerkingsconstructies, met gelijkwaardigheid als belangrijk uitgangspunt. Door sámen met marktpartijen en brancheorganisaties onze verantwoordelijkheid te nemen, bereiken we veel meer.” FEDA: “Het kennisnetwerk heeft al veel nieuwe kennis, samenwerkingen én energiebesparing opgeleverd. Met de huidige stand van de techniek is veel meer mogelijk, maar dat gebeurt in Nederland maar mondjesmaat. Er zijn nog behoorlijk besparingen te bereiken door integratie van aandrijftechniek en intelligente besturingstechniek. De toegevoegde waarde in de machinebouw en industrie verschuift zich ook steeds meer naar de software. Het kennisnetwerk kan versnelling stimuleren.” Holland Pomp Groep: “Nederland staat qua voortgang op de Europese klimaatdoelstellingen voor 2020 op de vier na laatste plek in de lijst van 28 landen. Niet best, maar het biedt ook veel kansen voor verbetering. Hopelijk kunnen we hier samen met de overheid verandering in brengen.” UNETO-VNI: “Het overtuigen van de eindgebruiker van het nut en de noodzaak van energiebesparing is nog vaak een uitdaging. Daarvoor is kennisoverdracht essentieel en installateurs, die dagelijks bij eindgebruikers over de vloer komen, kunnen daar een belangrijke bijdrage aan leveren.” 


Evenementen

 • EEMODS 2017, Rome Itlay: Energy Efficiency in Motor Driven Systems, website
 • IE Motoren Event, 20 september 2016, Maarssen, website
 • WoTS World of Technology and Science, Utrecht, cases efficiente aandrijvingen en tools, 4 t/m 7 oktober 2016, website
 • Motor Summit, 11 en 12 okotber 2016, Zurich, Switzerland, website

Informatie

Best Practice Efficiente Aandrijvingen

Korte film

Green Deal EEA

EU regelgeving en elektromotoren

De Europese Verordening 640/2009 definieert de eisen voor minimale efficiency van elektromotoren. Deze gelden vanaf juli 2011 voor elektromotoren van 7,5 kW tot 375 kW (minimum IE2) en worden in 2 stappen per 1-1-2015 (minimum IE3 of IE2 + Frequentieregelaar) en per 1-1-2017 (van 0,75 kw tot 375 kW) aangescherpt. De aanvullende EG-Verordening 4/2014 specificeert de grenzen (of toegestane uitzonderingen) op deze efficiency-eisen voor motoren. De verordeningen geven uitvoering aan de Europese Richtlijn 2005/32/EG voor ecologisch ontwerp van producten. Gerelateerde Verordeningen voor andere elektromotorsystemen zijn 641/2009 voor circulatiepompen (1 W - 2,5 kW), 327/2011 voor ventilatoren (125W - 500 kW) en 547/2012 voor waterpompen (tot 150 kW). De EC werkt aan aanpassingen van de Verordeningen voor motoren, ventilatoren en waterpompen, welkede komende periode (2015-2017) van kracht zulen worden. Ook zijn Richtlijnen voor compressoren in voorbereiding.

Tools

 • Motor Systems Tool - merkonafhankelijk reken tool voor aandrijfsystemen, ontwikkeld door het Deens Technologisch Instituut, i.s.m. 4E EMSA
 • eDrive Quickscan - Quickscan Efficiënte Aandrijving

Brochure

Events

 • Training Motor Systems Tool, Utrecht 13 mei 2014, zie Motor Systems Tool - webpagina voor de rekenvoorbeelden en quickguide
 • VNCI workshop, Gouda 23 januari 2014, Efficiente aandrijvingen in de chemische industrie, en ATEX
 • Clean Tech Business Day, Eindhoven 11 december 2013
 • Workshop Motorsystemen, Utrecht 31 oktober 2013, C.U. Brunner, R. Werle

Congressen

 • Motor Summit 2014, oktober 2014 Zurich, website
 • ECEEE 2014, Industrial Summer Study on energy efficiency, juni 2014 Arnhem, website
 • EEMODS 2013, Energy efficiency in motor driven systems, website, presentaties van EMSA-members website

Financiering / subsidie

Links RVO.nl